Řízení informační bezpečnosti v bankách a dalších finančních institucích - kód: 142

Lektor:
Ing. Luděk Novák, Ph.D.
Ing. Tomáš Rosa, Ph.D.
Mgr. Pavel Vondruška

Datum konání:
5. 4. 2005
9:00 - 16:30 hod.
      Prezence účastníků:
5. 4. 2005
8:30 - 9:00 hod.
   
Místo konání:
budova Raiffeisen stavební spořitelny, a.s.
konferenční sál
Koněvova 99
Praha 3
  Uzávěrka přihlášek:
29. 3. 2005
   
Poplatek za seminář:
3890,- Kč - poplatek zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři, v poplatku je již účtována DPH
  Maximální počet osob:
40 účastníků

Obsahová náplň:

 1. Analýza a řízení rizik ICT (v bankovních informačních systémech)
  • Požadavky Basel II a Opatření ČNB 2/2004 na analýzu a řízení rizik
  • Pravidla a požadavky na řízení operačních rizik
  • Základy a principy analýzy rizik ICT
  • Zdroje a východiska pro zpracování analýzy rizik ICT
  • Postup zpracování analýzy rizik bankovního informačního systému
   • definování systematického přístupu k analýze a řízení rizik
   • identifikace existujících rizik bankovního informačního systému
   • ohodnocení existujících rizik bankovního informačního systému
   • identifikace a ohodnocení variant pro řízení rizik
  • Kvalitativní vs. kvantitativní přístup k řízení rizik ICT
  • Řízení operačních rizik a jeho propojení s řízením informatiky a bezpečnosti
  • Rizika a outsourcing, rizika a elektronické bankovnictví
 2. Standardy a integrovaný systém managementu informatiky
  • Systémy managementu založené na modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act)
  • Přístupy IT Governance a metodika CobiT
  • Systém managementu kvality v informatice (ČSN EN ISO 9001, ISO 90003)
  • Systém managementu služeb IT (BS 15000, ISO 20000, ITIL)
  • Systém managementu bezpečnosti informací (ČSN BS 7799-2, ČSN ISO/IEC 17799)
  • Integrování systémů managementu do homogenního celku
  • Další užitečné normy a standardy, připravované novinky
 3. Moderní zranitelnost moderních informačních systémů
  • Postranní kanály - revoluční teorie v rukách útočníků
   • příklady útoků na bezpečné systémy
   • základní druhy opatření
   • jaké části systému si zaslouží prvořadou pozornost
   • dopad na elektronické platební prostředky
  • Fenomén nepopiratelnosti
   • standardy
   • útoky a protiopatření
   • souvislost s elektronickým podepisováním a neodvolatelností projevu vůle klienta
  • Aktuální pokroky v kryptoanalýze
   • kolize hašovacích funkcí a jejich důsledky
   • nové poznatky o bezpečnosti stávajících algoritmů
   • doporučované délky klíčů
 4. Důvěra v elektronické podpisy a certifikáty
  • Základní pojmy (elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko, šifrování, certifikační autorita, certifikát, kvalifikovaný certifikát, seznam certifikátů, které byly zneplatněny…)
  • Ověření elektronického podpisu (sestavení cesty, CRL, důvěra v certifikát poskytovatele…)
  • Různá úskalí při sestavování cesty (metody sestavení cesty včetně metody AKID-SKID, výměna kořenového certifikátu)
  • Zajištění důvěry v certifikát akreditovaného poskytovatele (v ČR a SR)
  • Důvěra v certifikáty v běžné praxi (úložiště v MS CAPI, Mozilla, VeriSign vs. Thawte, ČR…)
  • Nutnost a způsob hlídání chování poskytovatelů certifikačních služeb (Valicert. org., akreditační schéma, bridge…)
  • Jak zajistit implementaci důvěryhodných certifikátů v úložišti (uživatel vs. centrální politika, samoinstalační balíčky, bezpečnostní záplaty…)
  • Bezpečnost koncového uživatele (SSCD - prostředek pro bezpečné vytváření a ověřování elektronického podpisu, kvalifikovaný podpis, nutnost používat tyto prostředky ČR, SR, EU…)
  • Realita
 5. Diskuse

  Přihlásit se na tento seminář v počtu osob.