Legendor, spol. s r. o.

        Společnost Legendor realizuje odborné semináře určené převážně pracovníkům bank a dalších finančních institucí. Mnohá témata oslovují rovněž pracovníky podnikové sféry, kteří se ve svých firmách setkávají s bankovními produkty, mají na starosti účetnictví, audit a zejména řízení rizik.

 

        Za dva roky si společnost připomene již 25. výročí svého vzniku. Za tu dobu jsme uspořádali stovky seminářů, jejichž témata rezonují s aktuálním děním ve finančním a zejména bankovním světě. Zaměřujeme se na seznamování s novými regulatorními předpisy, které jsou bankám ukládány Basilejským výborem pro bankovní dohled, evropským orgánem pro bankovnictví EBA a samozřejmě také dohledem České národní banky.  Na seminářích, které se týkají řízení rizik se naši lektoři zaměřují na rizika úvěrová, tržní, a zejména operační.  S předstihem upozorňujeme na připravované zákony nebo novelizace zákonů již platných, které jsou pro pracovníky v bankovnictví a finančnictví  nezbytné. Mezi tématy našich seminářů nechybí oblast platebního styku a elektronických platebních prostředků, stejně tak jako podnikání na kapitálovém trhu a transparentnost investičních nástrojů. Naše nabídka zahrnuje rovněž boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo prevenci podvodného jednání v bankách, ať již ze strany klientů nebo vlastních zaměstnanců.

        Lektory našich seminářů jsou fundovaní odborníci z České národní banky, komerčních bank, vysokoškolští pedagogové a právníci z renomovaných advokátních kanceláří, poskytujících služby na finančním trhu.

        Kromě otevřených seminářů připravujeme také semináře na zakázku, které nám umožňují připravit klientovi program přímo na míru, podle jeho aktuálních potřeb.

 

Ondřej Košťál
jednatel

 

 

Scroll to Top